دستگاه تسمه کش تسمه پلاستیکی (اتوماتیک )

قابلیت دستگاه های تسمه کش
دستگاه تسمه کش تسمه پلاستیکی (اتوماتیک )
دستگاه تسمه کش تسمه پلاستیکی (اتوماتیک )
دستگاه های تسمه کش
دستگاه تسمه کش تسمه پلاستیکی (اتوماتیک )

تسمه کش های اتوماتیک که بدون دخالت نیروی انسانی کارمی کنند در خطوط تولید تمام اتوماتیک قابل استفاده هستند. کارکرد این دستگاه به این شکل است که محصول پس از بسته بندی اولیه با ابزار انتقال به دهانه این دستگاه منقل می شوند و دستگاه به شکل خودکار عملیات تسمه کشی را انجام می دهد. دهانه این دستگاه با توجه به درخواست مشتری و متناسب با نیازش و در نظر گرفتن حداکثر اندازه بسته سفارش داده می شود. این دستگاه برای تسمه کشی با تسمه های pet و کریستال استفاده می شود.