رول باز کن تسمه و استرچ

رول باز کن تسمه و استرچ
رول باز کن تسمه و استرچ
رول باز کن تسمه و استرچ
رول باز کن تسمه و استرچ

ازابزار رول باز کن تسمه برای حمل و نقل راحت تر تسمه و دستگاه های تسمه کشی پرتابل در محوطه استفاده می شود و از ابزار رول باز کن استرچ برای استرچ کردن پالت به صورت دستی استفاده می شود. این ابزار کارآمد جهت حمل و نقل و استفاده از تسمه های بسته بندی PET استفاده می گردد. همچنین در هنگام باز کردن رول جدید امکان بهم ریختگی آن وجود دارد. این ابزار مانع آن می گردد. به علت وجود جعبه ابزار در روی این دستگاه حمل و استفاده از انواع تسمه کش های دستی _ پنوماتیک و باطری شارژی آسان تر می گردد