نبشی مقوایی و گوشه پلاستیکی

نبشی مقوایی و پلاستیکی
نبشی مقوایی و پلاستیکی

نبشی ها گزینه های مناسبی برای محافظت از لبه های تیز و گوشه های کالا در هنگام بسته بندی و حمل و نقل هستند. زمانی که کالا ها به صورت پالت یا کارت بسته بندی می شوند و دور آنها تسمه کشی می شود امکان دارد گوشه های آن له شود و یا آسیب ببیند. برای جلوگیری از این اسیب از نبشی های کارتنی یا فلزی استفاده می شود. همچنین هنگام استفاده از نبشی ها به دلیل استقامت کالا را در زمان بسته بندی یکپارچه می کنند. این نوع محصول در صنوف مختلفی همچون صنعت شیشه, کاش و سرامیک استفاده می شود.