دستگاه های چسب زن کارتن

دستگاه های چسب زن کارتن
دستگاه های چسب زن کارتن
دستگاه های چسب زن کارتن
دستگاه های چسب زن کارتن جهت چسب زدن زیر و روی کارتن همزمان در خطوط تولید استفاده می گردند که علاوه بر یکنواختی چسب زدن کارتن و صرفه جویی در وقت و دقت در مرحله چسب زنی و کشش مناسب چسب سبب صرفه جویی اقتصادی در هزینه های تولید می گردند. صرفه جویی در مصرف چسب و یکنواختی چسب زدن کارتن از مزایای دستگاه چسب زن کارتن می باشد که علاوه بر صرفه جویی حدود 20% در مصرف چسب از لحاظ مصرف چسب و قیمت چسب (قیمت چسب 500 یاردی نسبت به چسب 100 یاردی) در صورتی که روزانه 1000 کارتن با عرض 40 سانتی متر بسته بندی شود وبا در نظر گرفتن کاهش نیروی کارگری دستگاه طی مدت 6 ماه از لحاظ قیمتی مستهلک خواهد شد.